WSPA-opiniepeiling: nieuw kabinet moet beter zijn best doen voor dierenwelzijn

01/06/2010

Nederlanders geven gemiddeld als rapportcijfer een 5,5 aan het dierenwelzijnsbeleid tijdens de afgelopen kabinetsperiode.

Dat blijkt uit een representatieve opiniepeiling van CenterData (een onderzoeksbureau verbonden aan de Universiteit van Tilburg) onder 2100 Nederlanders in opdracht van WSPA Nederland.

Rapportcijfer

De meeste mensen geven het kabinetsbeleid een 5 of 6 (respectievelijk 22,1 en 28,7%). 19% houdt het op ruim voldoende. Slechts 6,7% geeft het beleid een goed of hoger. 23% oordeelt dat het beleid sterk onvoldoende tot zelfs zeer slecht was.

Pluspunten

Voortvarend was het dierenwelzijnsbeleid van Balkenende IV dan ook allerminst. Zeker, er werden goede initiatieven ontplooid. Zo werd eindelijk (een beetje) werk gemaakt van een positieflijst van te houden dieren, kwam er een campagne om consumenten bewust te maken van hun invloed (‘een dier kan niet kiezen, jij wel’) en is eindelijk, na decennia protest, afgesproken de verschrikkelijke slachtmethode van kippen, de zogeheten ‘waterbadmethode’, uit te faseren. Ook zette Nederland zich internationaal in om dierenwelzijn te bevorderen.

Minpunten

Daar staat tegenover dat er nog steeds geen wettelijke welzijnsregels gelden voor vleeskippen, konijnen en paarden. Wilde dieren mogen nog steeds in circussen worden gebruikt. Op handhaving van de wet is bezuinigd. Welzijnsregels voor varkens zijn geschrapt. Het initiatiefwetsvoorstel van SP en PvdA om de bontfokkerij te stoppen kwam weliswaar door de Tweede Kamer, maar met grote tegenwerking van de regering. Vleesvarkens zitten nog steeds zonder stro in kale hokken. Plezierjacht vindt nog steeds plaats. Honderden miljoenen subsidiegeld blijven naar de dierenindustrie stromen. Et cetera.

Prioriteit burgers

Afgaand op wat de Nederlandse burger vindt, moet het nieuwe kabinet met name een einde maken aan de langeafstandstransporten van vee, de consumptie van foie gras verbieden, dierproeven tegengaan en de nertsenfokkerij stoppen. Ook maken burgers zich zorgen over de vee-industrie en de mishandeling of verwaarlozing van dieren.

Voor WSPA is de conclusie duidelijk: het volgende kabinet moet duidelijk verbetering tonen. Weeg het belang van dieren daarom mee in uw stem.

Mexico: ook steun voor Universele Verklaring?

[node:article_summary]

Latijns-Amerika krijgt de campagne voor een Universele Verklaring voor Dierenwelzijn (Universal Declaration on Animal Welfare, UDAW) steeds meer stootkracht.