Duurzame veehouderij

Verreweg de meeste veedieren worden in intensieve veehouderijsystemen gehouden. Toch zijn er ook voorbeelden van hoe het duurzamer en diervriendelijk kan, gelukkig! Stuk voor stuk bieden deze voorbeelden mooie inspiratie, al moeten we als maatschappij naar een meer plantaardig consumptiepatroon.