Managen van hondenpopulaties

We bewegen overheden en gemeenschappen wereldwijd om betere levens voor honden te creëren. We willen een einde maken aan de slechte behandeling en het onnodige afmaken van honden.

Waarom worden honden afgemaakt?

Rabiës, beter bekend als hondsdolheid, vormt nog steeds een grote bedreiging voor mens én dier. Jaarlijks sterven naar schatting 55.000 mensen aan rabiës. Minder bekend is dat er ook miljoenen honden slachtoffer worden van deze gruwelijke ziekte. Rabiës is een virusinfectie van de hersenen die altijd dodelijk afloopt. In 99% van de gevallen wordt de ziekte op mensen overgedragen door honden.

Als gevolg daarvan keren mensen en overheden in landen waar de ziekte rondwaart - zoals in Afrikaanse en Aziatische landen - zich tegen zwerfhonden. Honden zijn daar slachtoffer van slechte behandeling, wreedheid en - in een poging hun aantallen te verminderen - worden de dieren wreed afgemaakt. Door de straten gesleept, geëlektrodeerd, vergiftigd of vergast, is het bijna altijd een afschuwelijke en pijnlijke dood.

Afmaken geen oplossing

Om verspreiding van de hondenziekte tegen te gaan, worden zwerfhonden massaal afgemaakt. Dit lijkt goedkoop, makkelijk en snel. Maar een oplossing voor het probleem is het niet. Door pogingen honden in het ene gebied uit te roeien, worden ze verjaagd naar elders. Of worden honden uit een naastliggend gebied, door de grotere beschikbaarheid van voedsel, juist aangetrokken. Het massaal doden kan zo zelfs verdere verspreiding in de hand werken.

De enige diervriendelijke oplossing is het massaal vaccineren van honden – liefst in combinatie met andere maatregelen om hondenpopulaties te controleren. Dat is precies wat World Animal Protection doet.

Onze oplossing

Het managen van hondenpopulaties door World Animal Protection bestaat uit: identificatie, registratie, sterilisatie, huisvesting, vaccinatie, behandeling en soms euthanasie van de dieren. Ook leren we mensen hoe met de honden om te gaan. In samenspraak met overheden wordt gekeken naar welke combinatie van deze elementen het beste past bij de plaatselijke situatie om zo veel mogelijk honden en mensen te beschermen. We helpen ze om deze maatregelen te implementeren en resultaten te monitoren en te evalueren om tot duurzame oplossingen te komen.

Help mee, red de honden!

Door ons hondenpopulatiemanagement zijn inmiddels één miljoen zwerfhonden gevaccineerd tegen hondsdolheid en daarmee is de kans op verspreiding van het dodelijke virus verkleind. We zetten dit werk graag voort en streven ernaar om nog eens één miljoen zwerfhonden te vaccineren! Help je mee? 

Al voor €3 wordt een zwerfhond gevaccineerd. Als 70% van de honden in een populatie is gevaccineerd, verspreidt hondsdolheid zich niet verder en dooft de ziekte uit. Doneer nu een vaccinatie. 

Deel het met de rest van de wereld:

WhatsApp

Hoe we honden beschermen

Wij volgen de methodologie van het International Companion Animal Management (ICAM). Dit betreft een integraal pakket aan maatregelen om op een diervriendelijke en effectieve manier met hondenpopulaties om te gaan, waaronder vaccinatie, sterilisatie, identificatie en registratie, wetgeving en voorlichting.

Lees meer of over onze aanpak in onze brochure over hondsdolheid 'One humane solution, three reasons why' (Engelstalig).